Muziek gerelateerde studies

  • VLAREM II erkend labo voor muziekgeluidstudies.

  • Berekeningen en advies voor nieuwbouw en renovatieprojecten met betrekking tot het geluid naar de buitenomgeving volgens VLAREM II.

  • Bepalen van het specifiek geluid van bestaande fuifzalen en cafés en het opstellen van saneringsplannen volgens VLAREM II.

  • Adviesen bij geluidisolatie:

    • luchtgeluidisolatie berekeningen en voorspellingen aan de hand van 3D modellen;

    • berekening van samengestelde wanden en vloeren.